Det mesta av det bästa

Rolf Mårtensson © 2008 • IsieTio

Sven-Gunnar Svensson

Det mesta av det bästa runt Skurup

Öppet dagar 22-23, 28-29-30 juli 4-5-6 augusti

kl 11.00 - 16.00 OBS tiden

Vernissage lördagen 22 juli 11.00 -16.00

Förhandsvisning fredagen 21 kl 19.00 med Gert Gustafssons Goodmannkvartett och Sara Byrlin som vokalist, inträde 150 kr varav 50 kr till Cancerfonden

Görel Collin

Lisbeth Engelin Lindh Sk.

bglind@tele2.se

0726 98 61 28

Nisse Magnusson F

nilsericmagnusson@gmail.com

0702 86 80 72

Sven-Gunnar Svensson M

sgsvensson42@hotmail.com

040 494746

Björn Weiland M

bjornabbekas@gmail.com

0738 05 08 66

Görel Collin Sk

gorel.collin@gmail.com

0708 20 96 62

Rolf Reimer Tusch

rwe.reimer@gmail.com

0702 82 99 94

Mats Persson träåterbruk

mats@mats.pe

0707 53 17 72

Thommy Sköld Smide

info@smenpaskramlan.se

0708 70 29 17

Helena Pripp Johansson M

helena.pripp.johansson@sydnet.net

0739 29 43 82

Per Berg K

per-berg@telia.com

0703 16 26 29

Caroline Cedergren M

carolinecedergren@gmail.com

0704 65 65 08

Pernilla Bengtsson M+K

pillabengtsson@hotmail.com

0705 93 07 84

Anne Bengtsson K

anne@ekologiskaelsa.se

0705 558006

Bo Malmgren M

bomalmgren6@gmail.

 

Anki Linderoth M

anki.linderoth@tele2.se

0709 56 06 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Persson

Helena Pripp Johansson

Lisbeth Engelin Lindh

Rolf Reimer

Nils-Erik Magnusson

Pernilla Bengtsson

Bo Malmgren

Galleriet på Landet med många möjligheter Stora eller Små